210 5710002 για όλη την Ελλάδα

Ακολουθήστε μας: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

1. Αντικείμενο των Όρων Χρήσης
Η εταιρία με την επωνυμία «Δημ. Πολιτοπουλος & Σια ΕΕ» με έδρα επι της οδού Βύρωνος 33, στην Λαμία, ΤΚ 35100 (εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία») διαχειρίζεται την ιστοσελίδα https://healthyhearing.gr/ (εφεξής καλούμενη ως «ιστοσελίδα»), η οποία διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν ως έχουν, χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησής τους από τους χρήστες. Η είσοδος στην ιστοσελίδα μας και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Ως χρήστης της ιστοσελίδας, θεωρείται ο κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας.

 

2. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας
2.1 Φόρμες επικοινωνίας
Σε περίπτωση που έχετε κάποια απορία ή θέλετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα/τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο «Επικοινωνία» ή το πεδίο «Στείλτε το μήνυμά σας» και τα εξειδικευμένα στελέχη της Εταιρείας μας θα σας απαντήσουν άμεσα, για την εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και θα ικανοποιεί το γούστο σας.

 

2.2 Newsletter
Με την εγγραφή σας στο Newsletter, θα λαμβάνετε ενημερωτικά emails σχετικά με νέες δράσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απεγγραφείτε από το Newsletter, μπορείτε να επιλέξετε το σύνδεσμο «απεγγραφή-unsubscribe» που υπάρχει σε όλα τα ενημερωτικά emails της Εταιρείας.

 

3. Διανοητική Ιδιοκτησία
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των υπηρεσιών των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Ομοίως, η επωνυμία, οι εικόνες, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται και παραπέμπουν στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιώντας το εμπορικό σήμα ή τα προϊόντα της, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή και έκθεσή τους στην παρούσα ιστοσελίδα, δε συνεπάγεται σε καμία περίπτωση τη μεταβίβαση, την εκχώρηση άδειας ή τη χορήγηση του δικαιώματος για τη χρήση τους.

 

4. Υποχρεώσεις Χρηστών
Ως χρήστες της ιστοσελίδας, υποχρεούστε να σέβεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και τα χρηστά ήθη και όλους τους κανόνες που προβλέπονται από την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης των κατωτέρω υποχρεώσεων οι χρήστες υποχρεούνται να μας αποζημιώσουν για κάθε τυχόν ζημία της από την παραβίαση αυτή.

 

Ειδικότερα, οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας υποχρεούστε:

 

  • Να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενό της με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων (ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα), να μην προσβάλλεται η προσωπικότητα ούτε να παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους και σε κάθε περίπτωση να μην είναι αντίθετη με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
  • Να μην παραπλανήσετε οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας και να μην καταστρέψετε με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της.
  • Να μην εγκαταστήσετε, προωθήσετε ή/και διαθέσετε περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ώστε να εμποδίζεται η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από άλλους χρήστες.
  • Να τηρείτε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών του κωδικών και λογαριασμών για την τυχόν πρόσβαση στο περιβάλλον της παρούσας ιστοσελίδας, λαμβάνοντας υπόψιν ότι αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες, που θα εκτελούνται μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού, σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του προσωπικού του κωδικού ή/και της χρήσης του χωρίς την άδειά σας, Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία δε θα φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να υποστείτε λόγω παρόμοιων περιστατικών.

 

5. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), το Ν. 4624/2019 καθώς και τις Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

6. Πολιτική Cookies
Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, ενδέχεται να συλλέγονται ορισμένες απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητά της, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies.

 

7. Αποποίηση Ευθύνης – Επίλυση Διαφορών
Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, ώστε η παρούσα ιστοσελίδα να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον περιήγησης για εσάς, παρέχοντάς σας έγκυρη, αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφόρηση. Ωστόσο, ως χρήστες παραμένετε πλήρως υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της ορθότητας του περιεχομένου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πληροφορίες παρέχονται από εμάς ή από κάποιον τρίτο. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δε δεσμεύεται και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία (θετική/αποθετική) που ενδεχομένως υποστείτε από τη χρήση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.

 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει κάποια διαφορά με χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας, η Εταιρεία θα επιδιώξει να συνδιαλλαγεί μαζί του, ώστε να την επιλύσει φιλικά. Ωστόσο, σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης των διαφορών, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Αθήνας.

 

8. Αλλαγές στην ιστοσελίδα
Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους Χρήσης, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με τη νομοθεσία, της αναβάθμισης των λειτουργιών της ιστοσελίδας και της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών της.